Kontrakts- og avtalerett

Mange uenigheter i kontraktsforhold kunne vært avverget dersom man hadde lagt større vekt på utarbeidelse av et godt skriftlig avtaleverk. De beste resultatene oppnår man gjerne ved at det etableres et nært samarbeid mellom klient og advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Ofte oppstår det imidlertid forhold partene ikke har tatt høyde for ved avtaleinngåelse, som igjen kan føre til uenighet og hvor en av partene kan tenkes å ha anledning til å rette krav mot den andre.

Vi yter bistand i kontraktsforhandlinger, utarbeidelse av avtaler og tvister i forbindelse med inngåtte kontrakter.

Vi har flere advokater med omfattende erfaring innen forhandlinger, avtaleutforming og tvisteløsning, både i og utenfor domstolene.