Konkurs, gjeld og inndrivelse

Konkurs og tvangsinndrivelse av pengekrav er fagområder vi kjenner godt. Vi yter bistand til kreditorer som ønsker å søke dekning for sine krav med hele den formelle prosessen knyttet til påkrav, inkasso, rettslig inndriving ved forliksklage eller stevning og etterfølgende tvangsdekning.

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning ved insolvens og restrukturering av virksomheter. Vi kan bistå alle nivåer i virksomheten, både ledere, aksjonærer, kreditorer og ansatte, i forbindelse med insolvens og økonomiske problemer i virksomheter.

Våre advokater bistår også ved arveplanlegging og generasjonsskifte i familiebedrifter.

Tingrettene i Telemark oppnevner jevnlig våre advokater som rettslige medhjelpere til tvangssalg av fast eiendom, offentlige bostyrere i dødsbo eller som offentlige bostyrere ved konkurs.

Firmaet har et team på fem advokater med støtte av saksbehandlere som arbeider med konkursbo og gjeldsforhandlinger.