Elin Folseraas

Advokat/ Partner

Elin Folseraas har arbeidet som advokatfullmektig/advokat siden 1998. Hun har undervist i juridiske fag ved Høgskolen i Telemark, både på revisorstudiet, studiet for innovasjon og entreprenørfag og eiendomsmeglerstudiet. Hun har også utdannelse innen flere økonomifag, herunder bedriftsøkonomi, finansiering og immaterielle rettigheter. Hun har arbeidet flere år som daglig leder og fagansvarlig for eiendomsmeglerforetak.  Hun arbeider nå i stor grad med barnevern, barn, familie- og arvesaker og har arbeidet spesialisert innen personskadeerstatning over flere år.

Elin Folseraas er utdannet advokatmekler og påtar seg meklingsoppdrag for både private og offentlige instanser.

Hun arbeider særlig med følgende rettsområder:

  • Fast eiendom; overdragelser, festekontrakter, feil og mangler
  • Kontraktsrett
  • Fallrettigheter; kontrakter og tinglysing
  • Barnevern
  • Familie og barn
  • Arv og skifte
  • Trygderett
  • Personskadeerstatning

Elin Folseraas' Rettsområder