Forretningsjus og selskapsrett

Vi bistår en rekke næringsdrivende i små og mellomstore bedrifter med saker som virksomheten har behov for i sin daglige drift, for eksempel kontraktsforhold og styrearbeid.

Oppstår det konflikter innad i virksomheten eller overfor kunder, leverandører eller samarbeidspartnere, så har vi lang erfaring i konfliktløsning.