Bjørn Dyrland

Advokat/ Partner

Bjørn Dyrland arbeider hovedsaklig med fast eiendom, bobehandling (dødsbo og konkurs) og generell rådgivning mot private, kommunale og næringsdrivende. Han har bred erfaring med tvisteløsning og prosederer jevnlig saker for domstolene. Dyrland benyttes også som medhjelper av domstolene. I tillegg har han erfaring med domstolenes arbeid, først som dommerfullmektig ved Nedre Telemark tingrett og senere som konstituert lagdommer ved Agder lagmannsrett.

Utdanning/erfaring:

  • Advokat/Partner, Advokatfirmaet Wexels DA, 2008 – d.d.
  • Kst. Lagdommer, Agder lagmannsrett 2019
  • Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett 2005 – 2008
  • Advokat/-fullmektig, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS 2002-2005
  • Forsvarets overkommando, juridisk avdeling 2001
  • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2001

Verv:

  • Medlem, Advokatforeningen Telemark krets, 2018 – d.d.
  • Leder, Advokatforeningen Telemark krets, 2012 – 2018
  • Medlem, Advokatforeningens disiplinærutvalg, 2012 – d.d.

Bjørn Dyrlands Fagområder: