Fast eiendom

Våre advokater bistår både bedrifter, private og kommuner i ulike saker knyttet til fast eiendom og landbruk, som for eksempel: Tomteutvikling og grunneiersamarbeid, arealplanlegging og byggesaksbehandling, seksjonering, deling og konsesjoner, jordskifte, odel, eiendomsmegling og oppgjør, tomtefeste, forpaktning, generasjonsskifter i landbruket, allmenninger og samvirkeforetak, entreprise og bustadoppføring, energi og vassdrag.

Når det gjelder eierskifte og eiendomsmegling, har vi både oppgjørsmedhjelper og medhjelper blant våre medarbeidere. Dette setter oss i stand til å drive eiendomsmegling og oppgjør til svært konkurransedyktige priser.

Vi håndterer saker som omhandler feil og mangler ved bolig, enten det gjelder brukt eller ny bolig, eller om det er avhendingsloven eller bustadoppføringsloven som kommer til anvendelse.

Våre advokater har inngående erfaring, både ved forhandlinger og ved tvist, og har bred prosedyreerfaring, og har omfattende og solid lokalkunnskap i tingsrettslige spørsmål.