Arbeidsrett

Vi kan gi gode råd og oppfølging både til arbeidsgiver og arbeidstaker om forhold knyttet til nedbemanning, oppsigelse, avskjed, permittering, advarsel og ferie.

Vi kan hjelpe med vurdering av innhold i arbeidsavtaler, og forhandlinger i forbindelse med sluttavtaler, i tillegg til en rekke andre forhold innen arbeidsrettsfeltet.

Vi har lang erfaring med konflikthåndtering og forhandlingssituasjoner i arbeidslivet. Vårt siktemål er å gi gode råd tidlig i slike prosessen.

Vi fører jevnlig arbeidsrettsaker for retten.