Erstatnings- og forsikringsrett

Å få riktig oppgjør etter en skade kan være vanskelig.

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, og forsikringsavtaleloven, og vi hjelper med å få riktig oppgjør etter en skade.

Advokater med kompetanse på erstatnings- og forsikringsrett