Strafferett

Advokatfirmaet Wexels har flere advokater med omfattende erfaring fra alle typer straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater.

Trenger du forsvarer kan vi gi deg råd allerede fra din første kontakt med politiet. Vi kan bistå deg i forbindelse med politiavhør og følge deg gjennom hele straffesaken for retten. Våre advokater har mye erfaring fra alle typer straffesaker. Vi kan hjelpe deg ved avslutning av saken i forbindelse med søknad om tilrettelagt soning eller soning med elektronisk kontroll. Vi kan også hjelpe deg med søknad om erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

Har du vært utsatt for noe straffbart, kan flere av våre advokater også være bistandsadvokat for deg. I rollen som bistandsadvokat kan vi gi råd om et forhold bør anmeldes til politiet. Vi kan bistå i forbindelse med anmeldelse og avhør hos politiet, samt veilede gjennom hele rettsprosessen. Vi kan hjelpe til med å fremme krav om erstatning og oppreisning eller med å søke voldsoffererstatning.