Hilde Jorunn Skei Kostveit

Advokat/ Partner

Hilde Jorunn Skei Kostveit har lang erfaring innenfor mange rettsområder. Hun jobber i nå hovedsak med straffesaker, som forsvarer eller som bistandsadvokat, med arbeidsrett og med barnevernssaker. Hun bistår foreldre som er uenige om omsorg og samvær med barn. Kostveit har arbeidet som advokat siden 2013 og har over 13 års erfaring fra påtalemyndigheten forut for dette. Hun har mye erfaring med å føre saker for retten og  prosederer jevnlig saker for fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten. Kostveit har jevnlig oppdrag som offentlig oppnevnt bostyrer ved konkursbehandling for Nedre Telemark tingrett.

Utdanning/erfaring

  • Advokat/Partner i Advokatfirmaet Wexels DA, 2016-d.d.
  • Advokat i Advokatfirmaet Lippestad AS, 2013-2016
  • Politiadvokat i Telemark politidistrikt, 1999-2013
  • Videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet, Politihøgskolen, 2008
  • Cand.Jur, Universitetet i Oslo, 1999
  • Saksbehandler, Juridisk Rådgivning for kvinner, 1996-1997
  • Psykologi Grunnfag, Universitetet i Bergen, 1991

Verv

  • Fast advokat ved kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, Sykehuset Telemark, 2015-d.d.

Hilde Jorunn Skei Kostveits Fagområder: