Øystein Malmgren

Advokat/partner

Øystein Malmgren har drevet egen advokatpraksis siden 1985. De siste årene har han i hovedsak arbeidet som offentlig oppnevnt bostyrer i konkursboer og dødsboer. Han har i tillegg særlig  erfaring med arv og skifte, fast eiendom, selskapsrett og insolvens.

Utdanning/erfaring:

  • Egen advokatpraksis / Partner fra 1985
  • Dommerfullmektig 1983 – 1984
  • Rådmannsfullmektig Porsgrunn kommune 1980 – 1984
  • Konsulent Direktoratet for arbeidstilsynet 1979 – 1980
  • Juridisk embetseksamen 1978

Øystein Malmgrens Fagområder: