Familie og arv

Familie- og arvesaker er ofte blant de mest utfordrende sakene for alle involverte. Våre advokater kan gi råd i forbindelse med konflikter, og hjelpe til med å forhandle frem gode ordninger til familiens og barnas beste.

Våre advokater hjelper foreldre og barn ved konflikter om hvor barnet skal bo, spørsmål om samvær, og om foreldreansvar. Vi kan også hjelpe dere med å sette opp avtaler om fast bosted og samvær etter samlivsbrudd

Barnevernet
Jevnlig hjelper vi foreldre, barn og ungdom som kommer i kontakt med barneverntjenesten. I saker om undersøkelse eller tiltak fra barnevernet, kan vi gi råd om hvordan dere bør forholde dere og hjelpe dere med kontakten. Vi bistår i spørsmål om hasteplassering utenfor hjemmet, ved omsorgsovertakelse, fastsetting av samvær, ved pålegg om hjelpetiltak og krav om tilbakeføring i saker for Fylkesnemnda eller for retten. Flere av våre advokater bistår også kommuner i barnevernfaglige spørsmål.

Våre advokater kan også gi råd om økonomiske forhold som felleseie, særeie og andre avtaler mellom ektefeller eller samboere. Vi kan gi råd og delta i forhandlinger om økonomisk oppgjør ved skilsmisse eller samlivsbrudd.

Testament og kontrakter
Advokatfirmaet Wexels kan bistå deg med opprettelse av testament, fremtidsfullmakt, samboerkontrakter og ektepakter. Vi har også mye erfaring med arveoppgjør, både bistand ved privat og offentlig skifte av dødsbo.

Våre advokater kan gi råd i forbindelse med konflikter og hjelpe til med å forhandle frem gode ordninger som er til familiens og barnas beste. Dersom sakene ikke lar seg løse gjennom minnelig løsning eller forhandlinger, kan vi bistå med å bringe saken inn for retten.

Flere av våre advokater bistår jevnlig tingrettene i Telemark i forbindelse med offentlig skifte av dødsbo.