Våre rettsområder

Kontrakts- og avtalerett

Mange uenigheter i kontraktsforhold kunne vært avverget dersom man hadde lagt større vekt på utarbeidelse av et godt skriftlig avtaleverk. De beste resultatene... Les mer...

Fast eiendom

Våre advokater bistår både bedrifter, private og kommuner i ulike saker knyttet til fast eiendom og landbruk, , som for eksempel: Tomteutvikling og grunneier... Les mer...

Strafferett

Advokatfirmaet Wexels har flere advokater med omfattende erfaring fra alle typer straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater! Les mer...

Familie og arv

Familie- og arvesaker er ofte blant de mest utfordrende sakene for alle involverte. Våre advokater kan gi råd i forbindelse med konflikter... Les mer...

Forretningsjus og selskapsrett

Vi bistår en rekke næringsdrivende i små og mellomstore bedrifter med saker virksomheten har behov for i sin daglige drift. For eksempel kontraktsforhold, styrearbeid, både overfor ansatte og offentlige myndigheter. Les mer...

Arbeidsrett

Vi kan gi gode råd og oppfølging både til arbeidsgiver og arbeidstaker om forhold knyttet til nedbemanning, oppsigelse, avskjed, permittering... Les mer...

Erstatnings- og forsikringsrett

Å få riktig oppgjør etter en skade kan være vanskelig. Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskade... Les mer...

Velferdsrett

Våre advokater har lang erfaring med å hjelpe privatpersoner i klagesaker mot Nav. Det kan gjelde saker om sykepenger, dagpenger... Les mer...

Konkurs, gjeld og inndrivelse

Konkurs og tvangsinndrivelse av pengekrav er fagområder vi kjenner godt. Vi yter bistand til kreditorer som ønsker å søke dekning for sine krav med hele... Les mer...