Nina Elisabeth Larsen

Kontormedarbeider

Nina har arbeidet ved flere advokatkontor siden 2001. Hun har fra 2018 vært ansatt hos oss i Advokatfirmaet Wexels.

Nina fakturerer og fører regnskap for flere av våre advokater. Hun bistår også våre advokater med bobehandling, særlig knyttet opp mot lønnskrav i konkursbo.