Elinor Enarsson Sannes

Kontormedarbeider

Elinor har allsidig erfaring  fra kontorarbeid i ulike instanser, bl.a. ved Den norske ambassaden i Stockholm. Hun startet i Advokatfirmaet Wexels i  2017.

Elinor fakturerer og fører regnskap for flere av våre advokater. Hun bistår også våre advokater med bobehandling, særlig knyttet opp mot lønnskrav i konkursbo.