Sindre G. Marqvardsen

/ marqvardsen@wexels.no / 35 90 58 90 / 99 53 16 16

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009
 • LL.M/Master of Laws, Queen Mary – University of London, 2009
 • Statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Østfold, 2002

Praksis

 • Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirmaet Thommessen, 2009 – 2016
 • Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett, 2011 – 2013
 • Kursunderviser i dynamisk tingsrett, Universitetet i Oslo, 2013 – 2017
 • Advokat i fagforbundet Industri Energi, 2016 – 2019
 • Medlem av styret i Advokatforeningen, Oslo krets, 2014 – 2019
 • Medlem av Advokatforeningens Representantskap, 2018 – d.d.
 • Advokat/Partner i Advokatfirmaet Wexels DA, 2019 – d.d.

Publikasjoner

 • Medforfatter til «Hvordan forstå materiell forvaltningsrett» – Cappelen Akademisk Forlag, 2005