Øystein Malmgren

/ malmgren@wexels.no / 35 90 58 90 / 91 19 30 29

Utdanning

Cand. jur. 1978

Praksis

  • Førstesekretær Direktoratet for arbeidstilsynet, 1979 – 1980
  • Rådmannfullmektig i Porsgrunn kommune, 1980 – 1985
  • Dommerfullmektig ved Porsgrunn og Skien byfogdembete, Porsgrunn, 1983 – 1984
  • Egen advokatpraksis i Skien fra 1985