Morten N. Wexels

/ wexels@wexels.no / 35 90 58 90 / 91 37 75 20

Utdanning

Cand. jur. 1981

Praksis

  • Advokatfullmektig hos Borge & Borge, Oslo, 1982 – 1984
  • Politifullmektig ved Nord Jarlsberg politikammer, 1984 – 1985
  • Dommerfullmektig ved Porsgrunn og Skien byfogdembete, 1985 – 1987
  • Egen advokatpraksis i Skien fra 1987
  • Styreleder i Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland