Jon Evert Christensen

/ christensen@wexels.no / 35 90 58 90 / 91 36 98 66

Utdanning

Cand. jur.

Praksis

  • Juridisk konsulent, Fylkesmannen i Telemark, 1976 – 1981
  • Politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør ved Telemark politikammer, Porsgrunn, 1981 – 1988
  • Dommerfullmektig ved Porsgrunn og Skien byfogdembete, Porsgrunn, 1985
  • Egen advokatpraksis i Skien 1988. Fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett